2015 Viet Nam – Seminar

DSC_1092

Còn tại Hội thảo quốc tế “Tương tác với khán giả trong các chương trình truyền hình”, các đại biểu sẽ được lắng nghe những chia sẻ, kinh nghiệm làm truyền hình của chuyên gia đến từ Hà Lan và Hàn Quốc. Đó là ông Manouchehr Abrontan (Hà Lan) và 1 đại diện đến từ kênh truyền hình KBS. Hội thảo này sẽ diễn ra từ 9h – 12h ngày 17/12 tại phòng Hội thảo tầng 3, khách sạn Mường Thanh Luxury, tỉnh Quảng Bình.

Also at the International Conference ‘ interactions with the audience in the television program ‘, the delegates would be listening to the shared experience of television professionals from the Netherlands and South Korea. It is said Manouchehr Abrontan (Netherlands) and 1 representative from tv channel KBS. This workshop will take place from 9 h-12 h on December 17, in the Conference Room 3rd floor, Muong Thanh Hotel Luxury, Quang Binh province.

slide04

Bên cạnh đó, ông Manouchehr Abrontan – chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình đến từ Hà Lan và ông Chan Soo Koh – Đài Truyền hình KBS Hàn Quốc đã giới thiệu tới đại biểu những hình thức tương tác sinh động trên truyền hình thế giới. Trong đó, hai chuyên gia cũng nhấn mạnh đến ảnh hưởng của mạng xã hội trong vấn đề tương tác trên truyền hình.

Besides, Mr. Manouchehr Abrontan-expert in the field of tv from Netherlands and Mr. Chan Soo Koh-KBS Korean television station was introduced to the delegates the lively interactive form on television in the world. In it, the two experts also stressed the influence of social network in interactive issues on television.